مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره خیاطیالگوسازی و دوخت پایه ۱ ( نازک دوزی )

الگوسازی و دوخت پایه ۱ ( نازک دوزی )

دوره آموزشی الگوسازی و دوخت پایه ۱ نازک دوزی زنانه یکی از مهم ترین و اصلی ترین دوره های آموزش خیاطی زنانه در مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی الزهرا (س) است که در آن آموزش اصول اولیه خیاطی به هنرجو ...