دپارتمان قرآنی

دپارتمان قرآنی

تجوید قرآن سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها و سه شنبه ها

تجوید قرآن سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ترجمه ومفاهیم سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ترجمه و مفاهیم سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

تربیت مربی قرآنی مقطع پیش دبستانی

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

تربیت مربی قرآنی مقطع ابتدائی

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

دوشنبه ها، چهارشنبه ها وپنجشنبه ها

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)