دپارتمان قرآنی

دپارتمان قرآنی

تجوید قرآن سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها 

تجوید قرآن سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها

ترجمه ومفاهیم سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ترجمه و مفاهیم سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها

تربیت مربی قرآنی مقطع پیش دبستانی وابتدایی

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱ تومان

مدت دوره: ۱۲۰ ساعت

چهارشنبه ها

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)