شروع ثبت نام دوره آموزشی خیاطی

تعداد بازدید:۳۶۴
شروع از خرداد ماه ۱۴۰۱ اعطای مدرک خیاطی قابل ترجمه پس از گذراندن ۱۲۰ساعت آموزش
شروع ثبت نام دوره آموزشی خیاطی

کلید واژه ها: دوره خیاطی خیاطی خیاطی لباس جهاد دانشگاهی الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :