دپارتمان طراحی لباس

دپارتمان طراحی لباس

 

طراحی مُد و لباس

به ضیافت رنگ‌ها دعوت هستید
مد و طراحی لباس یکی از صنایع مهم و پربازده در جهان امروز به‌شمار می‌رود و طراحان این حوزه با استفاده از طرح و رنگ روی پارچه‌های مختلف سعی در ارائه طرح‌های خاص و نو دارند تا طیف وسیعی از سلایق مختلف را به خرید محصول خود ترغیب کنند.

شهریه

ساعت

نام درس

سطح

‏۰۰۰ /‏۶۶۴/‏۲ تومان

۳۰

مبانی هنرهای تجسمی

ترم ۱

۴۰

مبانی رنگ

۳۰

طراحی اندام ۱

۳۰

طراحی پایه

۰۰۰ /‏۶۶۴/‏۲ تومان

۳۰

طراحی اندام ۲

ترم ۲

۳۰

تصویر سازی ۱

۴۰

COREL کامپیوتر ۱

۰۰۰ /‏۶۶۴/‏۲ تومان

۳۰

خلاقیت

ترم ۳

۳۰

Photoshap کامپیوتر ۲

۴۰

تصویر سازی ۲

۰۰۰ /‏۶۶۴/‏۲ تومان

۳۰

کاربرد خطوط

ترم ۴

۳۰

Illustrator کامپیوتر ۲

۳۰

تاریخ لباس ایران

۰۰۰/‏۶۶۴/‏۲تومان

۳۰

تاریخ لباس جهان

ترم ۵

۴۰

آشنایی با الگو و دوخت

۳۰

پارچه سازی

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س