همکاری با جهاد دانشگاهی

تدریس دوره های آموزشی

ضمن تشکر از حسن توجه شما مدرس گرامی خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری در برگزاری دوره های آموزشی با این معاونت فرم ذیل را تکمیل و به همراه رزومه خود ارسال نمایید.

شرایط جذب:
- مدرک دانشگاهی لیسانس و بالاتر
- دارا بودن حداقل سه سال سابقه تدریس قابل پیگیری
- شرکت در آزمون و مصاحبه عملی
- تدریس آزمایشی (یک دوره / پودمان)

بی صبرانه منتظر حضور فعال شما مدرس پر تلاش در مجمومه می باشیم. با تشکر

 

 

شرایط:

 • مبلغ حق التدریس با توجه به آیین نامه حق التدریس معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تعیین گردیده که در مقابل گواهی انجام کار پس از کسر کسورات قانونی ده روز پس از تحویل نمرات قابل پرداخت است.
 • پرداخت حق التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحانی در موعد مقرر می باشد.
 • همکاری مدرس جنبه موقت داشته و در هیچ مورد مبنای استخدام، بیمه و یا تبدیل وضع مدرس به صورت هیأت علمی یا غیر علمی نخواهد بود.
 • پرداخت مبلغ ذکر شده منوط به کسب نمره حداقل ۵۰% نظرسنجی از فراگیران خواهد بود. در غیر این صورت ۵% از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.
 • مدرس ملزم به حضور در تمامی جلسات بدون غیبت و تأخیر می باشد. در صورت غیبت و تأخیر ۵% از قرارداد کسر خواهد شد.

 

تعهدات مدرس:

 • مدرس ملزم به رعایت کامل شئون و اخلاق اسلامی می باشد.
 • چنانچه بعضی از جلسات درس با اطلاع قبلی مدرس تشکیل نشود، مدرس مکلف است با هماهنگی واحد آموزشی برای جلسات تشکیل نشده بدون دریافت حق التدریس با هماهنگی واحد آموزش کلاس جبرانی برگزار نماید.
 • زمان هر ساعت درس ۵۰ دقیقه می باشد.
 • تمحاسبه و حضور مدرس در جلسه امتحان الزامی و جزو ساعات تدریس محاسبه خواهد شد.
 • حضور مدرس در جلساتی که عنداللزوم از طرف جهاد در رابطه با درس / دروس موضوع این قرارداد تشکیل می شود، اجباری و جزو وظایف آموزشی مدرس محسوب می گردد.
 • تعهدات مندرج در این ماده منحصراً به عهده مدرس گذاشته شده و قابل واگذاری به غیر نیست.
 • مدرس نمی تواند قبل از اتمام مدت قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و چنانچه بدون عذر موجه در کلاس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید، ضمن عقد خارج لازم، متعهد و ملزم می شود دو برابر مبلغ قرارداد را به جهاد پرداخت نماید.

 

 

برای ارسال فرم و رزومه اینجا کلیک کنید.