شروع ثبت نام دوره های دپارتمان خیاطی ترم تابستان

تعداد بازدید:۷۹۱
شروع ثبت نام دوره های دپارتمان خیاطی ترم تابستان

کارگروه

دوره

طول دوره (ساعت)

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

طراحی دوخت

ترم۱ الگوسازی مولر و دوخت پایه ۱ (نازک دوزی - دامن و شلوار)

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۱۰۰.۰۰۰

ترم۲ الگوسازی مولر و دوخت پایه ۲ (نازک دوزی - بالاتنه، آستین و یقه)

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۱۰۰.۰۰۰

ترم۳ مدلسازی و دوخت ۱ (ضخیم دوزی - کت و پالتو)

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۱۰۰.۰۰۰

ترم۴ مدلسازی و دوخت ۲ (الگوسازی پیشرفته)

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۱۰۰.۰۰۰

ترم۵ نرم افزار جمینی

۲۴

۱/۴/۱۴۰۱

۷۰۰.۰۰۰

ترم۵ مولاژ

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

کلید واژه ها: ترم تابستانی ترم تابستان 1401 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) خیاطی خیاطی لباس دوره خیاطی طراحی طراحی مد جمینی مولاژ الگوسازی نازک دوزی دوره نازک دوزی


نظر شما :