کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شومیز

تعداد بازدید:۳۷
تاریخ برگزاری ۳ خرداد ۱۴۰۲ سه ساعت کارگاه عملی و تئوری هزینه کارگاه ۵۰ هزار تومان ظرفیت محدود
کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شومیز

کلید واژه ها: شومیز دوخت شومیز خیاطی لباس دوره خیاطی خیاطی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :