Excel پیشرفته

Excel پیشرفته

دانش عمومی و دانشگاهی معمولاً برای استخدام کافی نیست، برای رشد و اعتلا در محیط کار یا به دست آوردن یک موقعیت شغلی مناسب همواره نیازمند یادگیری و کسب تجربه بیشتری هستید.

در دوره اکسل پیشرفته با توجه به آشنایی که در سطح ۱ ICDL و یا EXCEL مقدماتی به دست آورده اید، میتوانید با استفاده از ابزارهای نرم افزار EXCEL ، قدرت آنالیز و تحلیل دقیق تری را به دست آوردید و همچنین با استفاده از قابلیت‌های نرم افزار، امکان بهره‌مندی در حوزه‌های مدیریتی ،حسابداری و حسابرسی، بورس و… میسر خواهد بود.

پیش‌نیاز : EXCEL مقدماتی

این دوره مناسب چه کسانی است؟ عموم کارمندان سازمان‌ها و شرکت‌ها، مدیران و کارفرمایان

اهداف اصلی این دوره چیست؟

آشنایی با الگوهای اکسل پیشرفته

آشنایی با ماکرو نویسی در اکسل

آشنایی با VBA در اکسل

آشنایی با Pivot chart&Pivot Table

و...

پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟

توانایی استفاده حرفه ای از فرمولها و توابع

توانایی حل مسئله و تحلیل داده با اکسل

توانایی بهره‌گیری از اکسل در محاسبات خرد و کلان

فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:

واحدهای منابع انسانی، اداری، مالی و حسابداری سازمان‌ها

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س