ثبت نام برای ترم تابستان آغاز شد.

ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی برای ترم تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد.

تعداد بازدید:۳۶
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)برگزار می کند. آموزش مقاله نویسی:ارکان و کلیات مقاله نویسی اگر چه آزمایش های علمی به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد،اما درصورت به اشتراک گذاشتن نتایج با دیگران،این آزمایشات برای جامعه علمی مفید خواهد بود. یک مقاله تحقیقی روشی برای تبادل اطلاعات و آگاه سازی دیگران درباره نتایج تحقیق است. مقاله راهی برای جزئیات بخشیدن به داده هایی است که شما از طریق تحقیق جمع آوری کرده ایدشمامیتوانید نظرخودرا در مورد وتحلیل وتفسیر داده های به دست آمده از طریق یک مقاله علمی به اشتراک بگذارید. مراحل مقاله نویسی یک مقاله علمی دارای الگوها واستاندارد های خاصی است که باسایر نوشته های علمی وغیرعلمی متفاوت است.تسلط به زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط مناسب ضروری است تا گزارشات تحقیق با زبانی بدون ابهام و ساده با دیگران به اشتراک گذاشته شود.مقالات علمی باید به زبانی بسیار ساده،واضح و مختصرنوشته شوندتاخوانندگان باسابقه علمی و تحقیقاتی مشابه نویسنده بتوانند به راحتی کار ونحوه انجام آزمایشات را درک کنند.آنها ممکن است بخواهند نتایج را بازیابی کنندیا تحقیقات را گسترش دهند. اگرچه ممکن است مجلات علمی مختلف الگو و قالبی خاص برای مقاله نویسی داشته باشند،یک قالب نوشتاری مقاله مشترک که برای بیشتر ژورنال ها قابل استفاده است را می توان به شرح زیرتعریف کرد: موضوع چکیده مقدمه روش تحقیق نتایج بحث وتحلیل نتیجه گیری منابع برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر ارتباط بگیرید ۰۲۱۶۶۷۲۳۸۰۴ ۰۹۱۰۵۴۹۴۴۷۹ @amoozeshlz_ir @maharat_jahadalzahra
ثبت نام دوره آموزشی مقاله نویسی برای ترم تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی الزهرا جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :