آموزش در یک نگاه

برنامه نویسی به زبان Python

ساعت

هزینه: دوره: ۳.۱۸۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

فتو شاپ (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

فتو شاپ (پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

نرم افزار متلب

ساعت

هزینه: دوره :۹۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

طراحی وب

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

GIS

ساعت

هزینه: دوره: ۹۴۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

SPSS

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۳۷ ساعت

افتر افکت (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

Adobe Premiere

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۰ ساعت

ورد پرس

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۵ ساعت

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۳۰ ساعت

برنامه نویسی به زبان Python

ساعت

هزینه: دوره: ۳.۱۸۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

فتو شاپ (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

فتو شاپ (پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

نرم افزار متلب

ساعت

هزینه: دوره :۹۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

طراحی وب

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

GIS

ساعت

هزینه: دوره: ۹۴۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

SPSS

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۳۷ ساعت

افتر افکت (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

Adobe Premiere

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۰ ساعت

ورد پرس

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۵ ساعت

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۳۰ ساعت

تجوید قرآن سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره :۰۰۰/۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها و سه شنبه ها

تجوید قرآن سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره :۰۰۰/۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ترجمه ومفاهیم سطح ۱

ساعت

هزینه: دوره :۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ترجمه و مفاهیم سطح ۲

ساعت

هزینه: دوره :۰۰۰/۹۰۰ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

تربیت مربی قرآنی مقطع پیش دبستانی و ابتدائی

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۱۲۰ ساعت

یکشنبه ها و سه شنبه ها

 

قانون مالیات های مستقیم

ساعت

هزینه دوره :۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان

مدت دوره :۳۶ ساعت

۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها

قانون جدید مالیات برارزش افزوده

ساعت

هزینه دوره :۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان

مدت دوره: ۳۶ ساعت

۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها

حسابداری با نرم افزار (هلو) وسپیدار

ساعت

هزینه دوره :۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۶۰ ساعت

حسابداری مالی

ساعت

هزینه دوره آنلاین: ۰۰۰/۰۰۰/۲ تومان

هزینه دوره حضوری :۰۰۰/۲۰۰/۲ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت نظری

۱۶ ساعت عملی

کارگاه تخصصی چک صیاد و آخرین تغییرات قانون چک

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/۳۰۰ تومان

مدت دوره :۴ ساعت

کارگاه شبیه سازی واحد مالی (حسابداری عملی با کامپیوتر)

ساعت

هزینه حضوری دوره :۰۰۰/۹۰۰/۱ تومان

هزینه دوره آنلاین :۰۰۰/۷۰۰/۱ تومان

مدت دوره :۸۰ ساعت

حسابداری برای غیر حسابداران

ساعت

هزینه: دوره: ۴.۰۰۰.۰۰۰

مدت دوره :۵۰ ساعت

قانون مالیات های مستقیم

ساعت

هزینه دوره :۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان

مدت دوره :۳۶ ساعت

۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها

 

تربیت مربی هنر مهد

ساعت

هزینه: دوره: ۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

شنبه ها و دوشنبه ها

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها وسه شنبه ها

مربیگری مهد

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره تئوری :۱۲۰ ساعت

مدت دوره کارورزی :۳۰ ساعت

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

شنبه ها و دوشنبه ها

۹تا ۱۲

۱۶ تا ۱۹

یکشنبه ها وسه شنبه ها

تربیت مربی زبان انگلیسی (TTC)

ساعت

هزینه: دوره: ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۵۰ ساعت

   
   

اجرا و گویندگی

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

   
   

ویراستاری

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

   
   

شاهنامه خوانی

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

   
   

حافظ خوانی

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

   
   

مراقبت از کودک در منزل

ساعت

هزینه: دوره:

مدت دوره:

   
   

دپارتمان هنر

نقاشی و چاپ پارچه

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۴ ساعت

   
   

نقاشی روی شیشه

ساعت

هزینه: دوره: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۴ ساعت

   
   

کیف چرم دست دوز

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

   
   

کبف چرم دست دوز (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

   
   

عکاسی پایه

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۲۰ ساعت

   
   

فتوشاپ مقدماتی

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

   
   

فتوشاپ پیشرفته

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۴۵ ساعت

   
   

فتشاپ فشرده

ساعت

هزینه: دوره: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۵ ساعت

   
   

برنامه نویسی به زبان Python

ساعت

هزینه: دوره: ۳.۱۸۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۶۰ ساعت

فتو شاپ (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

فتو شاپ (پیشرفته)

ساعت

هزینه: دوره :۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

نرم افزار متلب

ساعت

هزینه: دوره :۹۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره: ۳۰ ساعت

طراحی وب

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

GIS

ساعت

هزینه: دوره: ۹۴۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

SPSS

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۳۷ ساعت

افتر افکت (مقدماتی)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره :۴۰ ساعت

Adobe Premiere

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۰ ساعت

ورد پرس

ساعت

هزینه: دوره: ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۲۵ ساعت

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)

ساعت

هزینه: دوره: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مدت دوره ۳۰ ساعت

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س