آموزش در یک نگاه

دپارتمان طراحی مد و لباس

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

الگو سازی مولر و دوخت پایه ۱( نازک دوزه دامن وشلوار)

۴۰

۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

۲

الگو سازی مولر و دوخت پایه ۲( بالانته، آستین، یقه)

۴۰

‏۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

۳

مدل سازی ودوخت ۱ (ضخیم دوزی کت وپالتو)

۴۰

۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

۴

مدل سازی و دوخت ۲( الگو سازی پیشرفته)

۴۰

۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

۵

نرم افزار جمینی

۲۴

۰۰۰/‏۹۰۰

۶

نرم افزار مولاژ

۴۰

۰۰۰/‏۳۰۰/‏۱

دپارتمان نرم افزار های طراحی مد ولباس

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

آموزش نرم افزار جمینی

۲۴

۰۰۰/‏۹۰۰

۲

آموزش نرم افزار مارلوس دیزاینر

۳۳

۰۰۰/‏۶۰۰/‏۱

۳

CLO 3D آموزش نرم افزار

۳۳

۰۰۰/‏۶۰۰/‏۱

۴

آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس

۳۰

۰۰۰/‏۰۵۰/‏۱

دپارتمان فناوری اطلاعات

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

( Basic computer ، Windowes ، Internet )ICDL1

۳۲

۰۰۰/‏۴۵۰

۲

( Word ، Excel ، Powerpoint ، Access )ICDEL2

۹۸

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱

۳

Word& Excel نرم افزار های اداری

۵۰

۰۰۰/‏۸۰۰

۴

کاربرد اکسل در حسابداری

۲۰

۰۰۰/‏۶۵۰

۵

Excel مقدماتی

۳۰

۰۰۰/‏۴۵۰

۶

Excel پیشرفته

۳۰

۰۰۰/‏۸۰۰

۷

Access

۳۰

۰۰۰/‏۷۵۰

۸

فتوشاپ مقدماتی

۳۰

۰۰۰/‏۹۵۰

۹

فتوشاپ پیشرفته

۳۰

۰۰۰/‏۹۸۰

دپارتمان کامپیوتر-برنامه نویسی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

برنامه نویسی به زبان Python

۶۰

۰۰۰/‏۴۰۰/‏۲

۲

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی و پیشرفته)

۶۰

۰۰۰/‏۷۵۰/‏۱

۳

برنامه نویسی به زبان متلب

۲۵

۰۰۰/‏۹۸۰

۴

SQL Server

۵۰

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲

۵

C# (Win.Application)

۴۰

۰۰۰/‏۱۰۰/‏۲

۶

ASP.Net MVC

۶۰

۰۰۰/‏۴۰۰/‏۲

۷

Java SE 8

۶۰

۰۰۰/‏۴۰۰/‏۲

۸

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

۴۰

۰۰۰/‏۸۵۰

دپارتمان زبان‌های خارجی -زبان انگلیسی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

starter

۴۰

۰۰۰/‏۶۹۵

۲

Elementry

۴۰

۰۰۰/‏۶۹۵

۳

Pre-Intermediat

۴۰

۰۰۰/‏۷۰۰

۴

Intermediat

۴۰

۰۰۰/‏۷۰۰

۵

Upper- Intermediate

۴۰

۰۰۰/‏۷۷۰

۶

تربیت مربی زبان انگلیسی

۳۰

۰۰۰/‏۹۰۰

دپارتمان حسابداری

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

قانون مالیات های مستقیم

۳۶

۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱

۲

قانون جدید مالیات برارزش افزوده

۳۶

۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱

۳

حسابداری با نرم افزار (هلو)

۳۲

۰۰۰/‏۱۰۰/‏۱

۴

حسابداری مالی

۸۰ نظری

۱۶ عملی

حضوری: ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۲

آنلاین: ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۲

۵

کارگاه تخصصی چک صیاد و آخرین تغییرات قانون چک

۴

۰۰۰/‏۳۰۰

۶

کارگاه شبیه سازی واحد مالی

(حسابداری عملی با کامپیوتر)

۸۰

حضوری: ۰۰۰/‏۹۰۰/‏۱

آنلاین :۰۰۰/‏۷۰۰/‏۱

دپارتمان های قرآنی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

ترجمه و مفاهیم سطح ۱

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

۲

ترجمه و مفاهیم سطح ۲

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

۳

تجوید سطح ۱

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

۴

تجوید سطح ۲

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

۵

تربیت مربی قرآنی مقطع پیش دبستانی

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

۶

تربیت مربی قرآنی مقطع ابتدائی

۸۰

۰۰۰/‏۹۰۰

دپارتمان زبان آلمانی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

A1

۱۲۰

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۲

۲

A2

۱۲۰

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۲

۳

B1

۱۴۰

۰۰۰/‏۳۰۰/‏۳

۴

B2

۱۵۰

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۳

۵

C1

۱۲۰

۰۰۰/‏۹۰۰/‏۲

۶

C2

۱۲۰

۰۰۰/‏۹۰۰/‏۲

دپارتمان های پزشکی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

امدادگری و فوریت های پزشکی

۸۰

حضوری: ۰۰۰/‏۲۰۰/‏/‏۱

آنلاین: ۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱

۲

تکنسین دارو خانه (مقدماتی)

۳۰

آنلاین: ۰۰۰/‏۴۰۰/‏۱

۳

تکنسین دارو خانه (پیشرفته)

۳۰

آنلاین :۰۰۰/‏۸۰۰/‏۱

دپارتمان های عمومی

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

(ساعت)

هزینه دوره

(تومان)

۱

تربیت مربی هنر مهد

۶۰

۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱

۲

مربیگری مهد

۶۰: عملی

۶۰: کارورزی

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱

۳

اجرا و گویندگی

۲۴

۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱

۴

چرتکه

۲۴

۰۰۰/‏۴۸۰

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س