ثبت نام برای ترم تابستان آغاز شد.

ثبت نام دوره آموزشی مراقبت از کودک برای ترم تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد.

تعداد بازدید:۶۳
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)برگزارمی کند. ضرورت تشکیل دوره: کودکان،سرمایه های بالقوه جوانع انسانی هستندکه حفظ سلامتی وشکوفایی بهینه آنهابرعهده والدین قرار داده شده است. نیازهای کودکان با بزرگ شدن ورشد ونمو او مورد توجه والدین قرار میگیرد.دغدغه اکثرخانواده هابه ویژه مادران شاغل دارای کودکان سنین پایین،بهرمندی از خدمات مراقبتی کودک در منزل را ضروری می سازد. امروزه نگهداری کودک درمنزل به یکی از نیاز های اصلی خانواده ها تبدیل شده است. اهداف دوره: تربیت مراقب کودک درمنزل برای مراقبت مطلوب از کودک ۱تا۷ساله افزایش سطح دانش مراقبین کودک درمنزل درزمینه مراقبت از کودک۱تا۷ساله اجرای صحیح رفتار های مراقبتی اصلی مانندتغذیه،خواب وحرکت کودک سالم توسط مراقب کودک در منزل ایجادنگرش مثبت نسبت به فرایند مراقبت از کودک درمراقبین کودک در منزل کمک به مراقب کودک در منزل برای حفظ ایمنی ورضایت شغلی کمک به بهبود کیفیت مراقبت از کودک سالم درمنزل تسهیل گری تحقق راهبردهای جوانی جمعیت وحمایت از خانواده زمینه اشتغال: جذب درمراکزخدمات رسمی مراقبت از کودک سالم درمنزل مراقب کودک در منزل غیر رسمی جذب درمهدکودک ها مراقبت از کودکان در محیط کار والدین بصورت انفرادی یا گروه کوچک طول دوره:۹۲ساعت شهریه:۲میلیون و۲۰۰هزارتومن اعصای مدرک معتبر و قابل ترجمه امکان پرداخت قسطی ودارای تخفیف دانشجویی برای کسب اطلاعات بیشتراز طریق شماره های زیر باما درارتباط باشید. ۰۲۱۶۶۷۲۳۸۰۴ ۰۹۱۰۵۴۹۴۴۷۹ maharat_jahadalzahra
ثبت نام دوره آموزشی مراقبت از کودک برای ترم تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی الزهرا جهاد دانشگاهی الزهرا(س) جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :