مقاله نویسی مقدماتی

مقاله نویسی مقدماتی

کارگاه آنلاین مقاله نویسی مقدماتی شامل سرفصل های زیر می باشد:

۱- آشنایی با تقسیم بندی انواع مقالات

۲- آشنایی با ساختار انواع مقالات

۳- آشنایی با گایدلاین های نگارش انواع مقالات

۴- آشنایی با قوانین و الزامات نگارش انواع مقالات

۵- آشنایی با چگونگی فراهم کردن مطالب مورد نیاز نگارش مقالات

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س