دوره تربیت مربی زبان انگلیسی

دوره تربیت مربی زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی، متقاضیان را قادر می سازد تا:

  • دانش اصلی و آشنایی با اصول آموزش مؤثر را بدست آورند
  • برای یادگیری زبان انگلیسی به زبان آموزان بزرگسال، طیف وسیعی از مهارت‌های عملی را بدست آورند
  • توانایی خود را در استفاده از پروسه‌ی یادگیری در یک زمینه واقعی آموزش نشان دهند.

 

دوره TTC تأکید مساوی به مهارت‌های نظری و عملی دارد. عنصر عملی قوی به کارفرمایان نشان می‌دهد که نامزدهای موفق مهارت‌های موفقیت در کلاس را دارند.

 

دوره TTC شامل چه چیزهایی است؟

برنامه درسی شامل پنج بخش موضوع است:

موضوع ۱ – زبان آموزان و معلمان و زمینه تدریس و یادگیری

موضوع ۲ – تجزیه و تحلیل زبان و آگاهی

موضوع ۳ – مهارت های زبانی: خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و نوشتن

موضوع ۴ – برنامه ریزی و منابع برای زمینه های مختلف تدریس

موضوع ۵ – توسعه مهارت های تدریس و حرفه‌ای بودن.

 

کلیه دوره‌ها شامل مؤلفه‌های زیر است:

  • دریافت دانش
  • نظارت بر برنامه ریزی درس
  • تمرین تدریس
  • بازخورد در مورد تدریس
  • مشاهده هم دوره‌ها
  • مشاهده برگزاری کلاس توسط معلمان با تجربه
  • زمان مشاوره