کارگاه کاربرد بازی های تعادلی با پاراشوت، نودل، چوب و ...

کودکان زیادی با نقایصی در تعادل و هماهنگی وجود دارند. اکثر تست های استانداردی که در کلینیک ها برای ارزیابی کودک انجام می دهند تاکید زیادی بر مهارتهای تعادلی ایستا و پویای کودک دارند. تعادل “ایستا” به توانایی بدن در نگه داشتن یک پوزیشن ثابت از طریق فعالیت عضلات کنترل کننده وضعیت بدنی، اشاره می کند که بدن را صاف و ایستاده نگه می دارند. بدن باید بتواند مرکز ثقل را در محدوده تعادل نگه دارد که ممکن است این محدوده وسیع باشد مثل ایستادن با پاهای بسیار باز، یا محدوده کوچکی باشد مثل ایستادن روی یک پا. مثالهایی از تعادل ایستا طیفی از نشستن صاف بدون کج شدن به طرفین تا حفظ حالت تک پا بنام “درخت” در یوگا را شامل می شود.


مهارتهای تعادلی “پویا”، آنهایی هستند که باز هم شامل نگه داشتن و کنترل وضعیت بدن می شوند اما در حین حرکت و فعالیتهای گوناگون. مثلاً حفظ تعادل حین راه رفتن روی جدول خیابان، لی لی کردن، دوچرخه سواری و…. تعادل پویا معمولاً شامل انتقال وزن از یک پا به پای دیگر است، مثل دویدن.
این نکته حائز اهمیت است که بدانیم سیستم های گوناگونی تعادل ما را متاثر می کنند. این سیستم ها شامل: بینایی (با چشمان بسته تعادل خود را روی یک پا امتحان کنید)، حس عمقی (سیستمی که به مغز اجازه می دهد جایگاه بدن در فضا را شناسایی کند)، و سیستم وستیبولار یا دهلیزی (ارگانهای تعادلی قرار گرفته در گوش داخلی که به مغز اجازه می دهند موقعیت سر ما را شناسایی کند و در صورت حرکت شتابدار یا چرخش سر آن را ثبت کند).
دروندادهای هرکدام از این سیستم ها برای یک خروجی خوب تعادلی باید باهم کار کنند. اگر بدن به یکی از این سیستم ها بیش از دیگری وابسته باشد، تعادل بدن دچار اختلال می شود. و این مساله متعاقباً باعث می شود کودک ما در بازیهای مختلف و مشارکت در فعالیتهای بدنی و سایر فعالیتهای رشدی دچار مشکل شود.
اگر کودک شما با فعالیتهای تعادلی مناسب سنش نسبت به همسالان خود دچار مشکل است، یا نمی دانید که چه فعالیتهایی با چه سطحی از چالش های تعادلی مناسب سن کودک شماست، یک کاردرمانگر حسی-حرکتی می تواند به شما کمک کند. در حالیکه ما تلاش می کنیم با ایجاد فضای بازی گونه به تقویت کودک شما کمک کنیم، شما نیز باید کودک خود را به مشارکت در جلسات کاردرمانی تشویق کنید. اما به این معنی نیست که کودکتان در محیط خانه یا زمین بازی و درمیان سایر کودکان نمیتواند تمرینات مربوطه را انجام دهد.