کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شلوار

تعداد بازدید:۲۹
تاریخ برگزاری ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ سه ساعت کارگاه عملی و تئوری هزینه کارگاه ۵۰ هزار تومان ظرفیت محدود
کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شلوار

کلید واژه ها: دوخت شلوار آموزش دوخت لباس الگوسازی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :