شروع ثبت نام دوره ی آموزشی طراحی لباس (کلوتری دی)برای ترم پاییز.

شروع ثبت نام دوره ی آموزشی طراحی لباس (کلوتری دی)برای ترم پاییز.

تعداد بازدید:۶۳۶
دوره ی آموزشی طراحی لباس (کلوتری دی): طول دوره ۳۳ساعت شروه دوره از ۱۶مهر ماه شهریه دوره ۱میلیون و۶۰۰هزار تومان ظرفیت محدود
شروع ثبت نام دوره ی آموزشی طراحی لباس (کلوتری دی)برای ترم پاییز.

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :