شروع ثبت نام دوره آموزشی تربیت معلم قرآن مقطع ابتدایی.

شروع ثبت نام دوره آموزشی تربیت معلم قرآن مقطع ابتدایی.برای ترم پاییز.

تعداد بازدید:۷۷۶
دوره ی آموزشی تربیت معلم قرآن مقطع ابتدایی : شروع از ۵مهر ماه۱۴۰۱ به صورت آنلاین با ارائه مدرک معتبر وقابل ترجمه.
شروع ثبت نام دوره آموزشی تربیت معلم قرآن مقطع ابتدایی.برای ترم پاییز.

کلید واژه ها: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :