دوره ی دوم دپارتمان تربیت مربی هنر مهد برگزار شد.

دوره ی دوم دپارتمان تربیت مربی هنر مهد برگزار شد.

تعداد بازدید:۱۸۹
دوره ی دوم تربیت مربی هنر مهد برگزار شد. استاد ؛سرکارخانم زارع شروع دوره از ؛۱۴۰۱/۶/۸ طول دوره ۶۰ ساعت
دوره ی دوم دپارتمان تربیت مربی هنر مهد برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


( ۱ )

نظر شما :