تکمیل ظرفیت دوره ی مهارت های هفتگانه icdl.

تکمیل ظرفیت و شروع دوره ی مهارت های هفتگانه icdl

تعداد بازدید:۱۹۹
دوره ی اول مهارت های هفتگانه تکمیل ظرفیت شد وتوسط استادی با تجربه استاد مکسوب برگذار شد.شروع ثبتنام برای دوره ی دوم از شهریور ماه.
تکمیل ظرفیت و شروع دوره ی مهارت های هفتگانه icdl

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا


نظر شما :