شروع ثبت نام دوره های دپارتمان روان شناسی ترم تابستان

تعداد بازدید:۵۰۹
شروع ثبت نام دوره های دپارتمان روان شناسی ترم تابستان

کارگروه

دوره

طول دوره (ساعت)

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

روانشناسی

تربیت درمانگر کودک

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

تربیت درمانگر زوج

۱۰۰

۱/۴/۱۴۰۱

۲.۰۰۰.۰۰۰

تربیت مشاور خانواده

۱۶

۱/۴/۱۴۰۱

۸۰۰.۰۰۰

فن بیان و سخنوری

۲۴

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

ارتباط موثر و پویا با مدل رفتاری دیسک ( DISC )

۴

۱/۴/۱۴۰۱

۲۵۰.۰۰۰ ‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: ترم تابستانی ترم تابستان 1401 روانشناسی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :