شروع ثبت نام دوره های دپارتمان حسابداری ترم تابستان

تعداد بازدید:۶۷
شروع ثبت نام دوره های دپارتمان حسابداری ترم تابستان

کارگروه

دوره

طول دوره (ساعت)

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

حسابداری

حسابداری با کامپیوتر (هلو)

۳۲

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۱۰۰.۰۰۰

مالی ۱ بازار کار

۵۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

مالی ۲ بازار کار

۴۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۳۵۰.۰۰۰

مالیاتی

۳۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۰۰۰.۰۰۰

کلید واژه ها: ترم تابستانی ترم تابستان 1401 حسابداری قوانین مالیات مالیات مالیات بر ارزش افزوده جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :