شروع ثبت نام دوره های دپارتمان کامپیوتر ترم تابستان

تعداد بازدید:۷۶۷
شروع ثبت نام دوره های دپارتمان کامپیوتر ترم تابستان

کارگروه

دوره

طول دوره (ساعت)

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

کامپیوتر

ICDL سطح۱

۳۲

۱/۴/۱۴۰۱

۷۰۰.۰۰۰

ICDL سطح۲

۹۸

۱/۴/۱۴۰۱

۹۰۰.۰۰۰

ICDL هفتگانه

۱۳۰

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

پایتون

۶۰

۱/۴/۱۴۰۱

۲.۰۰۰.۰۰۰

فتوشاپ (مقدماتی و پیشرفته)

۴۸

۱/۴/۱۴۰۱

۱.۵۰۰.۰۰۰

کلید واژه ها: ترم تابستان 1401 دپارتمان کامپیوتر فتوشاپ پایتون ICDL مهارت های هفت گانه ICDL جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی الزهرا(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :