تقویم آموزشی دپارتمان زبان های خارجی -زبان انگلیسی

کتاب‌های Family & Friends و First Friends (دانلود کتاب های First Friends و Family and Friends) از انتشارات معروف آکسفورد مخصوص کودکان هشت تا دوازده سال طراحی شده است که طی سیز ده ترم (هر ترم چهل ساعت آموزشی، بیست جلسه) در جهاد دانشگاهی واحدالزهرا (س) تدریس می شوند. کتاب های (۳-۱ ) First Friends هر کدام در یک ترم و کتاب های Family & Friends 1و Family & Friends 2هر کدام طی دو ترم و Family & Friends 3و Family & Friends 4هر کدام طی سه ترم آموزش داده می شوند. در این دوره سعی شده است که با استفاده از تصاویر، آهنگها، بازی‌های جذاب و با ایجاد محیطی شاد و پرهیجان مهارت های گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن کودکان تقویت گردد و علاوه بر علاقه مند کردن کودکان به زبان انگلیسی، آن‌ها را برای دوره‌های مخصوص نوجوانان و بزرگسال آماده سازد..

First 1

6900000ریال

First 2

6900000ریال

First 3

6900000ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

پیش نیاز ندارد

First 1پیش نیاز:

First2 پیش نیاز:

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

First Friekds2: کتاب

First Friekds3: کتاب

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

Family 1A

6,900,000 ریال

Family 1B

6,900,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

First3: پیش نیاز

Family 1A: پیش نیاز

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

کتاب:

Family and Friends 1(2nd edition)-Part 1

کتاب:

Family and Friends 1(2 nd edition)-Part 2

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

Family 2A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Family 2B

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

Family 1B: پیش نیاز

Family 2A: پیش نیاز

کتاب:

Family and Friends 2(2nd edition)-Part 1

کتاب:

Family and Friends 2(2nd edition)-Part2

دوره عمومی

دوره عمومی

Family 3A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Family 3B

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Family 3C

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Family 2B پیش نیاز:

Family 3A پیش نیاز:

Family 3B: پیش نیاز

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

کتاب:

Family and Friends3 (2nd edition)-Part1

کتاب:

Family and Friends3 (2nd edition)-Part2

کتاب:

Family and Friends 3(2nd edition)-Part3

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Family 4A

6,900,000 ریال

Family 4B

6,900,000 ریال

Family 4C

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Family 3C پیش نیاز:

Family 4A پیش نیاز:

Family 4B پیش نیاز:

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

گروه سنی :۱۲_۸ سال

کتاب:

Family and Friends 4(2nd edition)-Part1

کتاب:

Family and FriendS 4(2nd edition)-Part2

کتاب:

Family and Friends4 (2nd edition)-Part3

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

های Teen2Teen زبان انگلیسی مخصوص نوجوانان

این دوره ها مخصوص نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال است و در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (سط) ۹ ترم (هر ترم چهل ساعت آموزشی، بیست جلسه) تدریس می شوند . Teen 2 Teen one در قالب سه ترم و Teen 2 Teen two و Teen 2 Teen three و Teen 2 Teen four هر کدام در دو ترم ارائه می شوند. این مجموعه بی نظیر توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. کتاب های Teen2Teen با بهره گیری از موضوعات جذاب و بروز برای نوجوانان، چهار مهارت اصلی زبان (گفتاری، نوشتاری، خواندن و شنیداری) را آموزش می دهد. همچنین، مکالمات کاربردی روزانه از اولویت های این مجوعه از کتاب ها می باشد که با استفاده از دامنه واژگان مناسب اعتماد به نفس کافی برای صحبت کردن را در نوجوانان ایجاد می کند

 

Teen 1A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 1B

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 2A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 2B

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

پیش نیاز: تعیین سطح

Teen 1A پیش نیاز:

Teen 1B پیش نیاز:

Teen 2A پیش نیاز:

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

Teen2Teen1 کتاب:

Teen2Teen1 کتاب:

Teen2Teen 2کتاب:

Teen2Teen 2کتاب:

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

Teen 3A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 3B

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 4A

ریال ۶۹۰۰۰۰۰

Teen 4B

6,900,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Teen 2B پیش نیاز:

Teen 3A پیش نیاز:

Teen 3B پیش نیاز:

Teen 4A پیش نیاز:

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

گروه سنی :۱۶-۱۳ سال

Teen2Teen 3کتاب:

Teen2Teen 3کتاب:

Teen2Teen 4کتاب:

Teen2Teen 4کتاب:

عمومی

عمومی

عمومی

عمومی

انگلیسی Top Notch مخصوص بزرگسالان

از محبوب‌ترین دوره‌ها برای آموزش زبان انگلیسی آمریکایی میتوان به دوره‌های Top Notch (دانلود کتاب های TopNotch) اشاره کرد. این دوره شامل هشت کتاب Top Notch در چهار سطح و چهار کتاب مکمل Summit در دو سطح که هر سطح در سه ترم (به مدت بیست جلسه، چهل ساعت آموزشی) است. فراگیران پس از گذراندن کتاب های Top Notch و Summit از سطح A1 به سطح C1 رسیده و از نقاط قوت این دوره پرداختن به تمامی مهارت‌های چهارگانه به موازات یکدیگر است. بنا بر گزارش انتشارات پیرسون بیش از سه میلیون نفر در سراسر جهان با استفاده از کتاب‌های Top Notch زبان انگلیسی را فراگرفته اند و از جمله کتاب‌هایی هستند که در بدو ورود موفق به دریافت جایزه بهترین کتاب آموزشی زبان انگلیسی از انجمن ناشران آموزشی گردیده است و از دلایل پرطرفدار بودن این مجموعه استفاده از عبارات و اصطلاحات روزمره و پرکاربرد است.

Fundamentals A

ریال ۶۹۵۰۰۰۰

Fundamentals B

ریال ۶۹۵۰۰۰۰

Fundamentals C0

ریال ۶۹۵۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Basics پیش نیاز :

TopNotch FA پیش نیاز:

TopNotch FB پیش نیاز:

Fundamentals A

Fundamentals A&B

Fundamentals B

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Elementary A

ریال ۶۹۵۰۰۰۰

Elementary B

ریال ۶۹۵۰۰۰۰

Elementary C

6,950,000 ریال

SpeakNow 2

ریال ۶۹۵۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

TopNotch FC پیش نیاز:

TopNotch 1A پیش نیاز:

TopNotch 1B پیش نیاز:

TopNotch 1C پیش نیاز:

TopNotch1A

TopNotch 1A&1B

TopNotch 1B

Speak Now 2

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Pre-Intermediate A

7,000,000 ریال

Pre-Intermediate B

7,000,000 ریال

Pre-Intermediate C

7,000,000 ریال

SpeakNow 3

7000000ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

SpeakNow 2پیش نیاز:

TopNotch 2A پیش نیاز:

TopNotch 2B پیش نیاز:

TopNotch 2C پیش نیاز:

Top Notch 2A

Top Notch 2A&2B

Top Notch 2B

SpeakNow 3

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Intermediate A

7,000,000 ریال

Intermediate B

7,000,000 ریال

Intermediate C

7,000,000 ریال

SpeakNow 4

7000000ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

SpeakNow 3پیش نیاز:

TopNotch 3A پیش نیاز:

TopNotch 3B پیش نیاز:

TopNotch 3C پیش نیاز:

Top NOTCH 3A

Top NOTCH 3A&3B

Top NOTCH 3B

SpeakNow 4

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Upper- Intermediate A

7,700,000 ریال

Upper- Intermediate B

7,700,000 ریال

Upper- Intermediate C

ریال ۷۷۰۰۰۰۰

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

SpeakNow 4 پیش نیاز:

Summit 1A پیش نیاز:

Summit 1B پیش نیاز:

SUMMIT 1A

SUMMIT 1A&1B

SUMMIT 1B

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

Advanced A

7,700,000 ریال

Advanced B

7,700,000 ریال

Advanced C

7,700,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Summit 1C پیش نیاز:

Summit 2A پیش نیاز:

Summit 2B پیش نیاز:

SUMMIT 2A

SUMMIT 2A&2B

SUMMIT 2B

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

انگلیسی Eight مخصوص بزرگسالان

سری کتاب های Eight ، کتاب های انحصاری جهاد دانشگاهی منطبق بر استانداردهای اتحادیه اروپا (CEFR) با مهر تایید موسسه YORK انگلستان (معتبرترین موسسه زبان انگلیسی) از جامع ترین مجموعه محصولات آموزشی بوده که با آموزش استراتژی های نوین یادگیری زبان و سبک هنری و گرافیک جذاب از سال ۱۳۹۷ در کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی تدریس می شوند. این مجموعه شامل ۸ کتاب ۱۶ ترم از سطح مقدماتی تا پیشرفته می باشد . CEFR معیاری استاندارد برای شناخت سطح موفقیت افراد در یادگیری یک زبان خارجی است که با سطوح شش گانه (A1 – A2- B1- B2- C1 – C2) تعریف می شود.

 

Eight 1A

6,950,000 ریال

Eight 1B

6,950,000 ریال

Eight 2A

6,950,000 ریال

Eight 2B

6,950,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

پیش نیاز ندارد

Eight 1A پیش نیاز:

Eight 1B پیش نیاز:

Eight 2A پیش نیاز:

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

Eight 3A

6,950,000 ریال

Eight 3B

6,950,000 ریال

Eight 4A

6,950,000 ریال

Eight 4B

6,950,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Eight 2B پیش نیاز:

Eight 3A پیش نیاز:

Eight 3B پیش نیاز:

Eight 4A پیش نیاز:

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

دوره ی عمومی

Eight 5A

Eight 5B

Eight 6A

Eight 6B

40ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Eight 4B پیش نیاز:

Eight 5A پیش نیاز:

Eight 5B پیش نیاز:

Eight 6A پیش نیاز:

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

Eight 7A

7,000,000 ریال

Eight 7B

7,000,000 ریال

Eight 8A

7,000,000 ریال

Eight 8B

7,000,000 ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

Eight 6B پیش نیاز:

Eight 7A پیش نیاز:

Eight 7B پیش نیاز:

Eight 8A پیش نیاز:

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

 

 

 

FCE 1

۱, ۲ ۰۰,۰۰۰ تومان

FCE 2

12000000ریال

FCE 3

12000000ریال

FCE 4

ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

پیش نیاز: تعیین سطح

پیش نیاز : FCE 1

پیش نیاز : FCE 2

پیش نیاز : FCE 3

First Certificate Masterclass

First Certificate Masterclass

First Certificate Masterclass

First Certificate Masterclass

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

CAE 1

13000000ریال

CAE 2

13000000ریال

CAE 3

13000000ریال

CAE 4

13000000ریال

CAE 5

13000000ریال

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

FCE 4پیش نیاز:

CAE 1پیش نیاز:

CAE 2پیش نیاز:

CAE 3پیش نیاز:

CAE 4پیش نیاز:

Advanced Masterclass

Advanced Masterclass

Advanced Masterclass

Advanced Masterclass

Advanced Masterclass

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

CPE 1

14000000ریال

CPE 2

14000000ریال

CPE 3

14000000ریال

CPE 4

14000000ریال

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

۵۰ ساعت آموزشی

CAE 5پیش نیاز:

CPE 1پیش نیاز:

CPE 2پیش نیاز:

CPE 3پیش نیاز:

Proficiency Masterclass

Proficiency Masterclass

Proficiency Masterclass

Proficiency Masterclass

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

بزرگسالان AFC

دوره های American English File (دانلود کتاب های Ammerican English File) بصورت (فشرده و نیمه فشرده) سه یا دو روز در هفته هر جلسه سه ساعت برای افرادی که تمایل دارند در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت زبان انگلیسی خود را تقویت کنند برگزار می شود. سری کتاب های American English File شامل ۶ سطح آموزشی ( AFC Starter, AFC 1, AFC 2, AFC 3, AFC 4, AFC 5)می باشد و از سطح A1 تا C1 را پوشش می دهد و هر سطح از کتاب طی ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت ارائه می شود آخرین ورژن کتاب های American English File در حال حاضر در جهاد دانشگاهی واحدالزهرا (س) تدریس می شود. در خصوص مهم ترین نقاط قوت این مجموعه می توان گفت این کتاب ها در عین توجه ویژه داشتن به لغات، گرامر و تلفظ صحیح، مهارت گفتاری و یا مکالمه را نیز به بهترین نحو تقویت می کنند. از این رو بهترین گزینه برای افرادی که خواهان شرکت در آزمون های بین المللی از جمله آیلتس و تافل هستند می باشند.

AFC Starter

16,500,000 ریال

AFC 1

16500000ریال

AFC 2

16500000ریال

۱۰۰ ساعت آموزشی

۱۰۰ ساعت آموزشی

۱۰۰ ساعت آموزشی

Eight 1A پیش نیاز:

AFC Starter پیش نیاز:

AFC 1پیش نیاز:

American English File 1

American English File 1

American English File 2

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

AFC 1

19000000ریال

AFC 2

19000000ریال

AFC 3

ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰

۱۲۰ ساعت آموزشی

۱۲۰ ساعت آموزشی

۱۲۰ ساعت آموزشی

AFC 2پیش نیاز:

AFC 1پیش نیاز:

AFC 2پیش نیاز:

American English File 3

American English File 4

American English File 5

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

 

بزرگسالان AFC

دوره های American English File (دانلود کتاب های Ammerican English File) بصورت (فشرده و نیمه فشرده) سه یا دو روز در هفته هر جلسه سه ساعت برای افرادی که تمایل دارند در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت زبان انگلیسی خود را تقویت کنند برگزار می شود. سری کتاب های American English File شامل ۶ سطح آموزشی ( AFC Starter, AFC 1, AFC 2, AFC 3, AFC 4, AFC 5)می باشد و از سطح A1 تا C1 را پوشش می دهد و هر سطح از کتاب طی ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت ارائه می شود آخرین ورژن کتاب های American English File در حال حاضر در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) تدریس می شود. در خصوص مهم ترین نقاط قوت این مجموعه می توان گفت این کتاب ها در عین توجه ویژه داشتن به لغات، گرامر و تلفظ صحیح، مهارت گفتاری و یا مکالمه را نیز به بهترین نحو تقویت می کنند. از این رو بهترین گزینه برای افرادی که خواهان شرکت در آزمون های بین المللی از جمله آیلتس و تافل هستند می باشند.

 

AFC Starter

16,500,000 ریال

AFC 1

16500000ریال

AFC 2

16500000ریال

۱۰۰ ساعت آموزشی

۱۰۰ ساعت آموزشی

۱۰۰ ساعت آموزشی

Eight 1A پیش نیاز:

AFC Starter پیش نیاز:

AFC 1پیش نیاز:

American English File 1

American English File 1

American English File 2

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

AFC 1

19000000ریال

AFC 2

19000000ریال

AFC 3

ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰

۱۲۰ ساعت آموزشی

۱۲۰ ساعت آموزشی

۱۲۰ ساعت آموزشی

AFC 2پیش نیاز:

AFC 1پیش نیاز:

AFC 2پیش نیاز:

American English File 3

American English File 4

American English File 5

دوره عمومی

دوره عمومی

دوره عمومی

پکیج مکالمه درقالب ۳ ترم برای افراد بزرگسالی که قصد سفر به کشورهای دیگر دارند و می خواهند مکالمه خود را در کمترین زمان تقویت کنند بهترین گزینه است. تکرار و تمرین عبارات و اصطلاحات رایج و روزمره انگلیسی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های این دوره است. این دوره بدون یادگیری مستقیم گرامر و درگیر شدن با نوشتار زبان انگلیسی، به شیوه یادگیری زبان مادری آموزش داده می شود و فایل های صوتی وتصویری برای تکرار و تمرین بیشتر دراختیار فراگیران قرارمی گیرد.

 

Ready To Speak 1

13000000ریال

Ready To Speak 2

13000000ریال

Ready To Speak 3

13000000ریال

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

۴۰ ساعت آموزشی

دوره تخصصی

دوره تخصصی

دوره تخصصی