ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام کارگاه تزریقات و پانسمان برای ترم پاییز ۱۴۰۲آغاز شد.

تعداد بازدید:۱۷۸
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار میکند. کارگاه تزریقات و پانسمان مدت کارگاه:۶ساعت شهریه کارگاه:۶۰۰هزار تومان استاد کارگاه:خانم دکتر آقا محمدی ارائه گواهی حضور در کارگاه از جهاد دانشگاهی الزهرا.
ثبت نام کارگاه تزریقات و پانسمان برای ترم پاییز ۱۴۰۲آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا


نظر شما :