ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش ،مقاله نویسی وچاپ مقاله آغاز شد.

تعداد بازدید:۸۰
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار می کند. وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش ،مقاله نویسی وچاپ مقاله استادکارگاه:صلاح مرادی مدت کارگاه:۳ساعت شهریه:۳۰۰هزار تومان اعطای گواهی معتبراز جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
ثبت نام وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش ،مقاله نویسی وچاپ مقاله آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :