کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)شهریور و مهر ماه ۱۴۰۲

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

تعداد بازدید:۱۰۹
فاز اول بررسی و ارزیابی شایستگی‌های عمومی و اختصاصی ۲۰۱ نفر از متقاضیان جذب و به‌کارگیری در سازمان امور مالیاتی کشور در استان تهران توسط ارزیابان حرفه‌ای و مجرب کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) از ۲۶ شهریورماه آغاز و در ۸ مهر ماه به اتمام رسید.
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :