ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام کارگاه آموزشی طراحی لوگو و آرم برای ترم پاییز ۱۴۰۲آغاز شد.

تعداد بازدید:۸۳
مرکز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)برگزارمیکند. کارگاه آموزشی طراحی آرم و لوگو طول کارگاه:۸ساعت تعداد جلسات:۲جلسه شهریه:۸۰۰هزارتومان ارائه گواهی معتبر از جهاد دانشگاهی واحد الزهرا
ثبت نام کارگاه آموزشی طراحی لوگو و آرم برای ترم پاییز ۱۴۰۲آغاز شد.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :