تکمیل ظرفیت شد.

دوره ی آموزشی مربی مهد کودک و پیش دبستانی برای ترم بهار تکمیل ظرفیت شد.

تعداد بازدید:۶۵
دوره ی آموزشی مربیگری مهد و پیش دبستان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲توسط سرکار خانم دکتر فاطمه زارع تکمیل ظرفیت وبرگزارشد.
دوره ی آموزشی مربی مهد کودک و پیش دبستانی برای ترم بهار تکمیل ظرفیت شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :