ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شلواربرای خرداد ماه آغاز شد.

تعداد بازدید:۳۰
شهریه :۵۰ هزار تومان اعطای گواهی معتبر شرکت برای عموم آزاد
ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شلواربرای خرداد ماه آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :