ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شومیز برای خرداد ماه آغاز شد.

تعداد بازدید:۳۵
شهریه :۵۰هزار تومان اعطای گواهی معتبر شرکت برای عموم آزاد
ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با دوخت شومیز برای خرداد ماه آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا


نظر شما :