ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام دوره ی آموزشی دوخت و خیاطی از مقدماتی تا پیشرفته برای خرداد ما آغاز شد.

تعداد بازدید:۳۷
دوره ی آموزشی دوخت و خیاطی : الگو سازی مولر۱و۲: ۱میلیون و ۵۶۰هزار تومان دوخت پایه۱و۲: ۱میلیون و۶۵۰ هزار تومان مدل سازی و دوخت ۱و۲: ۱میلون و۶۵۰ هزار تومان. نرم افزار جمینی:۱میلیون و ۴۰۰ نرم افزار مولاژ:۱میلیون و۹۰۰
ثبت نام دوره ی آموزشی دوخت و خیاطی از مقدماتی تا پیشرفته برای خرداد ما آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :