ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام دوره ی آموزشی حسابداری مالی برای ترم بهار ۱۴۰۲ آغاز شد.

تعداد بازدید:۵۰
دوره ی آموزشی حسابداری مالی طول دوره: ۹۶ ساعت هزینه دوره:۴میلیون تومان امکان پرداخت قسطی دارای تخفیف دانشجویی اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
ثبت نام دوره ی آموزشی حسابداری مالی برای ترم بهار ۱۴۰۲ آغاز شد.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س)


نظر شما :