ثبت نام آغاز شد

ثبت نام کارگاه آموزشی تزریقات و پانسمان برای ترم بهار ۱۴۰۲ آغاز شد.

تعداد بازدید:۸۹
کارگاه آموزشی تزریقات و پانسمان طول دوره ۶ ساعت اعطای گواهی معتبر دارای تخفیف دانشجویی مدرس:سر کار خانم دکتر آقا محمدی شهریه ۶۰۰هزار تومان
ثبت نام کارگاه آموزشی تزریقات و پانسمان برای ترم بهار ۱۴۰۲ آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :