ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی پایه (CPR)برای ترم بهار آغاز شد.

تعداد بازدید:۷۰
ثبت نام کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی پایه (CPR) شروع دوره از اردیبهشت ۱۴۰۲ طول دوره :۳ ساعت هزینه دوه:۴۰۰هزار تومان
ثبت نام کارگاه آموزشی احیای قلبی و ریوی پایه (CPR)برای ترم بهار آغاز شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :