دوره ی مربیگری مهدکودک برای ترم زمستان.

اولین جلسه دوره ی مربیگری مهدکودک برای ترم زمستان برگزار شد.

تعداد بازدید:۴۰
دوره ی آموزشی مربیگری مهد کودک. طول دوره:۱۲۰ساعت استاددوره:سرکارخانم زارع ارزش دوره :۱۸۰۰۰۰۰تومان امکان پرداخت قسطی دارای تخفیف دانشجویی دارای مدرک معتبر و قابل ترجمه.
اولین جلسه دوره ی مربیگری مهدکودک برای ترم زمستان برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


( ۳ )

نظر شما :