برگزاری دوره دوم کارگاه تزریقات و پانسمان.

دوره ی دوم کارگاه تزریقات و پانسمان برگزار شد.

تعداد بازدید:۳۹
دوره ی دوم کارگاه تزریقات و پانسمان برگزار شد. در این کارگاه انواع تزریقات تزریقات،نحوه خون گیری،نحوه سرم زدن رگ گیری و پانسمان به صورت تخصصی آموزش داده شد. استاد کارگاه سرکارخانم دکتر مژگان آقامحمدی دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه. با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه از جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س).
دوره ی دوم کارگاه تزریقات و پانسمان برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد الزهراء(س) معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س


نظر شما :